Saps què és la disfàgia?

La disfàgia és un símptoma que es caracteritza per la dificultat en la deglució. És a dir, el malalt que pateix disfàgia no pot empassar correctament aliments sòlids o líquids. Afecta sobretot a persones grans, malalts d’Alzheimer o de Parkinson, però també es dóna en altres malalties neurodegeneratives com la esclerosi lateral amiotròfica o en […]