Jornada d’Alimentació, Nutrició, Gastronomia i Salut Mental

L’esperança de vida està augmentant i cada vegada vivim més anys. Es preveu que per l’any 2050 el 43% de la població espanyola serà major de 65 anys i que d’aquests, el 31% serà major de 80 anys. Com volem que siguin aquests anys que viurem de grans? Quina qualitat de vida volem tenir? No […]