Riscos de fumar durant l’embaràs i la lactància

El Pla d’Educació Nutricional PLENUFAR IV que han dut a terme els farmacèutics adreçat a mares en situació preconcepcional, embarassades i lactants ha permès conèixer l’estat nutricional d’aquestes dones i obtenir dades sobre els seus hàbits i estil de vida. En l’hàbit tabàquic sorprèn trobar que un 20% de les dones fumen abans de quedar […]