Engreixen els productes light?

La paraula light en les etiquetes d’alguns productes envasats és un tipus de declaració nutricional que indica un valor energètic menor, gràcies a una reducció o substitució total o parcial en algun nutrient que aporti aquest producte. Concretament, light vol dir una reducció mínima del 30% en sucres o greixos comparat amb el producte original. […]