Legislació
alimentària

Noves normatives, noves directrius, nous ingredients, etiquetatge nutricional, podem ajudar-te en matèria legislativa de complements alimentosos i productes dietètics.

  • Assessorament normatiu en el camp dels complements alimentosos
  • Revisió d’etiquetatge i material dirigit al consumidor segons normativa vigent
  • Declaració de substàncies o productes causants d’al·lèrgies o intoleràncies alimentàries
  • Notificació de complements alimentosos segons normativa nacional i europea

Oferim assessorament nutricional, tècnic i legal. Escriu-nos a info@nutresalut.cat o posa’t en contacte amb nosaltres omplint el formulari adjunt o per telèfon trucant al 629 363 674.

Contactar

Contactar

* D'acord amb l'article 5 de la LOPD, l'informem que les seves dades quedaran incorporades en un fitxer responsabilitat de NUTRESALUT (Anna Paré Vidal) amb a finalitat de facilitar-li informació dels nostres productes i serveis per qualsevol mitjà, incloent els electrònics, i agilitzar els serveis i compromisos entre ambdues parts. No està prevista la seva cessió a tercers sense el seu consentiment explícit. L’informem de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les seves dades, mitjançant escrit a NUTRESALUT c/ Agricultura 53 1r 3ª, 08208 Sabadell.