Educació nutricional a la menopausa

Durant els mesos d’octubre a desembre de 2013 es va portar a terme un nou Pla d’Educació Nutricional pel Farmacèutic (PLENUFAR), aquesta vegada dirigit a dones en edat climatèrica. Un total de 2.451 farmacèutics de tot Espanya van informar a unes 125.000 dones amb premenopausa, menopausa i postmenopausa. Es van realitzar enquestes nutricionals i de […]