Els psicobiòtics i la salut mental

Els psicobiòtics s’estan estudiant com a noves eines terapèutiques en el tractament de malalties mentals com la depressió i l’ansietat, basant-se en la comunicació bidireccional entre l’intestí i el cervell. Però, a què ens referim quan parlem de psicobiòtics? La repercussió del nostre estat d’ànim en l’intestí és ben coneguda per a moltes persones. Si […]