El pes de la mare abans de l’embaràs influeix en el fetus

Estudis actuals manifesten que les dones amb sobrepes, és a dir amb un índex de massa corporal o IMC superior a 25, i les dones que tenen un pes baix, un índex de massa corporal o IMC inferior a 18.5, tenen més risc de patir complicacions de salut durant l’embaràs. Sabem del cert que l’alimentació […]