Aliments rics en vitamina D

La vitamina D és un nutrient especial i bastant diferent de la resta de vitamines. En primer lloc perquè es troba en pocs aliments, en segon lloc perquè es pot produir en el nostre cos i finalment perquè la seva acció va més enllà de les que té una vitamina. Forma part del grup de […]