Què és una al·lèrgia alimentària

Es coneix com al.lèrgia alimentària un tipus de reacció adversa del nostre cos en front a un determinat aliment on s’activa el sistema immunitari, en la majoria dels casos mitjançant uns anticossos anomenats immunoglobulines del tipus IgE. S’anomena també al·lèrgia de tipus I o immediata perquè té lloc de forma molt ràpida i es manifesta […]