Les propietats de la proteïna de cànem

El cànem és una planta amb nombroses aplicacions i usos dels quals la indústria alimentaria i de suplements nutricionals està concentrant cada vegada més quota de mercat. La subespecie Cannabis sativa sativa és la que es cultiva per recollir les seves llavors que són comestibles i molt riques en nutrients, i amb un contingut de […]