Llegir i entendre les etiquetes dels aliments

  Llegir les etiquetes a l’hora de comprar o al consumir un aliment envasat hauria de ser un hàbit en el nostre dia a dia. No només per mirar la data de caducitat, que sembla ser que és el paràmetre que més llegeixen els consumidors) sinó perquè la informació que trobem a l’etiqueta adverteix sobre […]