Factors que desequilibren la microbiota intestinal

La microbiota intestinal, fins fa pocs anys coneguda com a flora intestinal, està formada per un conjunt de microorganismes que viuen en el nostre intestí, especialment l’intestí gros. Hi trobem bacteris (majoritàriament), fongs, llevats, virus i també germens patògens. Avui en dia la comunitat científica la considera un òrgan més del nostre cos degut a que té importants funcions metabòliques, nutritives, de barrera i de modular el sistema inmunitari.

Aquests microorganismes viuen en un delicat equilibri tant pel què fa al número com el tipus de colònies microbianes. Quan per diverses causes es perd aquest equilibri es parla de disbiosis.

Quins són els factors que provoquen la disbiosis?

  • alimentació: insuficient masticació, dèficit de vitamines i minerals, dèficit de fibra dietètica, o bé una alimentació amb abundants aliments refinats, sucres, carns vermelles, productes làctics i aliments processats que actúa com a alimentació proinflamatòria
  • factors ambientals: tabac, alcohol, estrès, pesticides i contaminació ambiental
  • factors intrínsecs: dèficit d’àcid clorhídric i/o enzims pancreàtics, diarrea o restrenyiment i el propi envelliment (disminueix el número i la diversitat bacteriana)
  • fàrmacs: antiinflamatoris, aspirina, antibiòtics, antiàcids, anticonceptius orals, tractaments de quimio i radioteràpia
  • infeccions intestinals: salmonelosis, paràsits i fongs

Com a conseqüència de la disbiosis s’altera la capa de mucosa, augmenta la permeabilitat intestinal i s’inflama la paret intestinal. Tot això contribueix a l’aparició de malalties tan diverses com obesitat, síndrome metabòlica, malalties inflamatòries intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), al·lèrgies, asma, pell atòpica, depressió, alteracions del sistema inmunitari i inflamació crònica.

Amb el Test de Permeabilitat Intestinal que fem a la consulta de Nutresalut es pot mirar si aquesta està alterada i actuar per reparar-la i millorar-la. Una microbiota intestinal equilibrada és la base de la salut i el benestar!