Riscos de fumar durant l’embaràs i la lactància

El Pla d’Educació Nutricional PLENUFAR IV que han dut a terme els farmacèutics adreçat a mares en situació preconcepcional, embarassades i lactants ha permès conèixer l’estat nutricional d’aquestes dones i obtenir dades sobre els seus hàbits i estil de vida.

En l’hàbit tabàquic sorprèn trobar que un 20% de les dones fumen abans de quedar embarassades, un 9% continuen fumant durant l’embaràs i un 11% fumen en la lactància.

Recordem alguns dels riscos que pot comportar fumar durant l’embaràs: augmenta el risc de patir un embaràs ectòpic, avortament espontani, ruptura prematura de membranes i desprendiment de placenta, part prematur, baix pes al néixer, síndrome de mort sobtada del lactant, retard en el creixement i risc de patir defectes congènits en el nadó.

Després del part, la mare fumadora que opta per la lactància materna té menys producció de llet i de menys qualitat. La nicotina passa a la llet materna i pot provocar irritabilitat i insomni al nen.

El nadó que creix en un entorn on el pare o la mare fumen té més risc de patir infeccions respiratòries, asma, irritacions nasals i oculars, i otitis.

Si la mare té intenció de prendre anticoncepius orals un cop acabat l’alletament, ha de tenir present que fumar li perjudica el doble, doncs augmenta el risc de malaltia vascular cardiaca o cerebral.

Per tot això, un consell clar i positiu per a totes les mares fumadores:

Deixar de fumar és el millor que pots fer per la teva salut i la del teu nadó.

Pels riscos que comporta, deixa de fumar.