Alletament artificial

Per elaborar les fórmules infantils la indústria parteix de la llet de vaca i la modifica per fer-la el més semblant possible a la llet materna. També hi ha preparats a base d’arròs o de soja adaptats a l’alletament artificial.

Les primeres llets infantils que es donen després del néixer són les llets d’inici, estan preparades per ser utilitzades com a aliment únic fins als 6 mesos d’edat.

Posteriorment es pot passar a una llet de continuació, les quals estan dissenyades per ser complementades amb la introducció d’altres aliments a la dieta del nadó i es poden donar dels 6 mesos fins als 12-18 mesos.

Les fórmules de creixement es poden donar des dels 12 mesos fins als 3 anys, porten menys proteïnes i minerals que la llet de vaca, més ferro i vitamines i el tipus de greix és més semblant a la llet materna.

Totes les fórmules infantils que trobem al mercat compleixen les normatives europees i nacionals però hi ha una sèrie d’ingredients anomenats funcionals que estan recomanats i que només es troben en algunes marques.

Com preparar un biberó

  • rentar-se les mans abans de preparar el biberó
  • un cop ben nets el biberó, la rosca i la tetina, cal fer-ho bullir 10 minuts amb aigua per esterilitzar-ho, aquesta mesura deixa de ser necessària quan el nadó comença a ficar-se les mans la boca
  • fer bullir aigua potable i deixar-la refredar fins que no cremi
  • posar l’aigua en la quantitat necessària dins el biberó i afegir la quantitat corresponent de llet en pols amb les mesures rases del dosificador
  • tancar el biberó i agitar-lo fins que la llet estigui ben dissolta
  • comprovar la temperatura a la cara interna del canell

Passats els primers mesos no cal preparar el biberó amb aigua bullida sinó que es pot fer servir una aigua envasada.

Cal preparar el biberó just abans de donar-lo al nadó i si no s’acaba llençar la llet que sobri.

Entre els 4 i 6 mesos cal començar a introduïr altres aliments mantenint un mínim de 500 ml de llet al dia per assegurar els requeriments de calci i d’energia.

Davant el dubte que la persona encarregada de preparar el biberó no ho faci de manera correcta podem comprar llet líquida ja llesta per prendre, la trobarem tant en llet d’inici com de continuació.